cnc lathe processing metalworking industry 2023 03 07 23 44 16 utc scaled e1697448091304

Svarvning

Svarvning är en avancerad bearbetningsmetod där ett roterande skärande verktyg avlägsnar material från ett roterande arbetsstycke. Processen används för att skapa detaljerade och precist formade komponenter. Under svarvningen fixeras arbetsstycket på en spindel som roterar medan ett skärande verktyg rör sig längs arbetsstyckets yta. Genom att justera skärdjup, hastighet och andra parametrar kan olika former och dimensioner uppnås. Svarvning används för att tillverka komponenter som axlar, cylindrar, koner och andra geometrier. Det är en central teknik inom tillverkningsindustrin och möjliggör produktion av komplicerade detaljer med hög precision och ytkvalitet. 

CNC Svarvning 

CNC-svarvning, eller datorstyrd svarvning, är en högteknologisk bearbetningsmetod där en datoriserad kontrollenhet styr en svarvmaskin för att skapa detaljerade och komplexa komponenter. Genom att mata in designspecifikationer och programmera verktygsbanor kan CNC-svarvning utföra precisionsskärning och formning av arbetsstycken. Under processen roterar arbetsstycket på en spindel medan det skärande verktyget, som är monterat på en rörlig skärsadel, följer den programmerade banan. CNC-svarvning möjliggör enastående noggrannhet, upprepbarhet och effektivitet jämfört med manuell svarvning. Denna teknik används inom tillverkningsindustrin för att producera detaljer som axlar, muttrar, bultar och andra komponenter med komplexa geometrier och hög precision. 

Längdsvarvning 

Denna metod används främst för att producera längre cylindriska eller koniska detaljer med en jämn och precist formad yta. Arbetsstycket, vanligtvis en stång eller rör av metall, spänns i en svarvmaskin och roterar medan det skärande verktyget närmar sig arbetsstyckets ände och skär bort önskad mängd material. Längdsvarvning används för att skapa axlar, stavar, bultar och andra komponenter som kräver hög precision och kvalitet i deras längd och yta. Det är en effektiv och noggrann metod för att producera en serie liknande detaljer. 

Automatsvarvning 

Automatsvarvning är en avancerad bearbetningsmetod inom tillverkningsindustrin där flera maskiner och automatiserade processer används för att producera detaljer i hög volym och med hög hastighet. Processen innefattar en automatisk matning av arbetsstycken i svarvmaskiner, där skärande verktyg avlägsnar material i en följd av steg. Automatsvarvning möjliggör produktion av komplexa geometrier och små detaljer med hög precision och repetitionsnoggrannhet. Genom att använda en serie av roterande verktyg och anordningar kan olika bearbetningsoperationer utföras i en enda sekvens. Denna metod är särskilt fördelaktig för att producera stora volymer av skruvar, bultar, nipplar och andra liknande komponenter med minimal manuell inblandning, vilket resulterar i effektivitet och enhetlig kvalitet. 

 

Eftersom våra leverantörer är väl utrustade kan vi även erbjuda ytbehandling på dem svarvade komponenterna eller slutprodukterna. Eftersom vi har ett brett nätverk av leverantörer kan vi erbjuda det mesta inom ytbehandling, men några exempel på ytbehandling som vi kan erbjuda är: 

 

  • Härdning 
  • Förzinkning 
  • Målning 
  • Blästring 

 

Certifiering 

Certifieringar som våra leverantörer är: 

ISO 9001  

Denna standard fokuserar på kvalitetsledningssystem. Den fastställer riktlinjer för att etablera och upprätthålla processer som säkerställer hög kvalitet i produkter och tjänster, samt kontinuerlig förbättring av kundnöjdhet. 

ISO 14001  

ISO 14001 standarden handlar om miljöledningssystem. Den ställer krav på att organisationer ska hantera sina miljöaspekter, minska sin påverkan på miljön och eftersträva hållbar utveckling genom effektiva miljöhanteringsmetoder. 

IATF 16949 

Specifikt för fordonsindustrin, den här standarden fokuserar på kvalitet och kontinuerlig förbättring genom hela fordonsförsörjningskedjan. Den syftar till att säkerställa enhetliga kvalitetsstandarder i fordonskomponenttillverkning. 

ISO/IEC 17025 

När det kommer till att tillverka till laboratorier är det ISO/IEC 17025 som gäller, den fastställer kompetenskrav för provning och kalibrering. Den säkerställer att laboratorier utför noggranna tester med kalibrerad utrustning och pålitlig metodik. 

AS 9100:2016 

Denna standard är specifik för flyg- och rymdindustrin. Den bygger på ISO 9001 och fokuserar på kraven för kvalitet, säkerhet och efterlevnad inom flyg- och rymdsektorn. 

ISO 13485:2016  

För medicintekniska produkter är det denna standard som gäller. Den fastställer kvalitetskrav för design, tillverkning och distribution av medicintekniska produkter och säkerställer att produkterna uppfyller medicinska och regelmässiga krav. 

pictogram thonab.turning

Kontaktperson på Thonab

Anthon Thonestad
anthon.thonestad@thonab.se
Tel. 08-645 26 70

Kontakta oss

9 + 9 =