Närbild på plåt som bockas

Bockning 

Thonab erbjuder högkvalitativ bockning genom sitt pålitliga nätverk av leverantörer. Bockning är en bearbetningsmetod som används för att böja metallplåt i olika vinklar och former. Processen innebär att applicera tryck med en bockningsmaskin för att böja plåten vid specifika punkter och skapa önskade vikningar eller vinklar enligt designkraven.

Bockning med Thonab

– Precision och noggrannhet: Vi strävar efter att leverera bockade komponenter med hög precision och detaljrikedom för tillverkning av komplexa detaljer och mönster.

– Materialanpassning: Oavsett om det är konstruktionsstål, rostfritt stål, aluminium eller mässing, har vi kapacitet att hantera olika plåtmaterial och uppfylla kundens specifika materialkrav.

– Flexibilitet i volym: Från prototyper till storskalig produktion kan vi anpassa oss till olika volymbehov och säkerställa att bockade komponenter uppfyller höga kvalitetsstandarder.

– Teknologisk bredd: Vårt nätverk av leverantörer täcker olika bockningstekniker och maskiner för att möta olika utmaningar och krav inom plåtbearbetning.

Vad är bockning?

Bockning är en metod för att böja metallplåt i olika vinklar och former genom att applicera tryck med en bockningsmaskin. Processen möjliggör skapandet av detaljerade och noggranna komponenter för olika användningsområden inom industrier som fordonsindustrin, elektronik och konstruktion. Med dess mångsidighet och kostnadseffektivitet är bockning en vanlig teknik inom plåtbearbetning och tillverkningsindustrin för att producera komponenter med hög precision och kvalitet.

Certifiering 

Certifieringar som våra leverantörer är: 

ISO 9001  

Denna standard fokuserar på kvalitetsledningssystem. Den fastställer riktlinjer för att etablera och upprätthålla processer som säkerställer hög kvalitet i produkter och tjänster, samt kontinuerlig förbättring av kundnöjdhet. 

ISO 14001  

ISO 14001 standarden handlar om miljöledningssystem. Den ställer krav på att organisationer ska hantera sina miljöaspekter, minska sin påverkan på miljön och eftersträva hållbar utveckling genom effektiva miljöhanteringsmetoder. 

IATF 16949 

Specifikt för fordonsindustrin, den här standarden fokuserar på kvalitet och kontinuerlig förbättring genom hela fordonsförsörjningskedjan. Den syftar till att säkerställa enhetliga kvalitetsstandarder i fordonskomponenttillverkning. 

ISO/IEC 17025 

När det kommer till att tillverka till laboratorier är det ISO/IEC 17025 som gäller, den fastställer kompetenskrav för provning och kalibrering. Den säkerställer att laboratorier utför noggranna tester med kalibrerad utrustning och pålitlig metodik. 

AS 9100:2016 

Denna standard är specifik för flyg- och rymdindustrin. Den bygger på ISO 9001 och fokuserar på kraven för kvalitet, säkerhet och efterlevnad inom flyg- och rymdsektorn. 

ISO 13485:2016  

För medicintekniska produkter är det denna standard som gäller. Den fastställer kvalitetskrav för design, tillverkning och distribution av medicintekniska produkter och säkerställer att produkterna uppfyller medicinska och regelmässiga krav. 

 

pictogram thonab.milling

Kontaktperson på Thonab

Anthon Thonestad
anthon.thonestad@thonab.se
Tel. 08-645 26 70

Kontakta oss

10 + 12 =