Med vår nya lagerlokal i Länna söder om Stockholm så optimerar vi vår logistik med snabbare och smidigare leveranser.