Vår kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy

Med en kvalitetspolicy strävar vi på Thonab att bli bättre i hela kedjan samt att förstå och möta kundernas krav och förväntningar på totalkvalitet.

Ny lagerlokal – 840 kvm

Ny lagerlokal – 840 kvm

Med vår nya lagerlokal i Länna söder om Stockholm så optimerar vi vår logistik med snabbare och smidigare leveranser.