Smält metall hälls i en form

Sandgjutning

Thonab erbjuder högkvalitativ sandgjutning genom sitt nätverk av erfarna leverantörer. Sandgjutning är en pålitlig metod för att tillverka komplexa och stora komponenter. Processen innefattar skapandet av en form från ett mönster, där smält metall hälls in och stelnar till den önskade formen. Denna metod är kostnadseffektiv och erbjuder designflexibilitet. Thonab strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar och högkvalitativa sandgjutna komponenter som uppfyller specifika kunders krav och behov inom olika industrier och tillämpningar. 

Vi hjälper er under hela processen 

Vår ambition är att underlätta för våra kunder i form av att endast behöva vara i kontakt med en aktör när det kommer till produktion av önskade detaljer. Därför har vi på Thonab skapat konceptet Single Point Contact, som innebär att ni presenterar era behov, så sköter vi resten. 

Vad är sandgjutning och hur fungerar gjutmetoden? 

Sandgjutning är en mångsidig metod för att skapa metallkomponenter med olika former. Processen börjar med modellhalvor som representerar den önskade detaljen. Dessa modellhalvor kan vara gjorda av trä, plast eller metall och har detaljer som underlättar smälttillförseln. 

För att skapa formen täcks modellhalvorna med en speciell sandblandning blandad med bindemedel. En ram, kallad gjutflaska, omger modellen och håller sanden på plats. Vibration och tryck används för att packa sanden tätt runt modellen och ge formen nödvändig styrka. 

I vissa fall används en finare sand, kallad blackning, för att uppnå bättre ytjämnhet och förhindra att sandkorn fastnar i den gjutna detaljen. 

Om den önskade detaljen har inre hålrum eller komplex form krävs kärnor, som är separata formar, för att skapa dessa delar. Formhalvorna, eventuella kärnor och andra gjutdetaljer monteras ihop för att skapa den kompletta formen där smältan hälls. 

Efter att smältan har stelnat, avlägsnas sandformen vanligtvis med vibration eller skakning, och sanden återanvänds. 

Slutligen tas inlopp och övriga delar bort för att frigöra den färdiga detaljen. Sandgjutning är en effektiv metod för att producera komponenter med olika storlekar och komplexa former. 

Fördelar med sandgjutning 

  • Kostnadseffektiv process 
  • Modellen går att återanvända 
  • Gjutsanden går att återanvända 
  • Lite materialspill = lägre ekologiskt fotavtryck 

Certifiering  

Certifieringar som våra leverantörer är:  

ISO 9001   

Denna standard fokuserar på kvalitetsledningssystem. Den fastställer riktlinjer för att etablera och upprätthålla processer som säkerställer hög kvalitet i produkter och tjänster, samt kontinuerlig förbättring av kundnöjdhet.  

ISO 14001   

ISO 14001 standarden handlar om miljöledningssystem. Den ställer krav på att organisationer ska hantera sina miljöaspekter, minska sin påverkan på miljön och eftersträva hållbar utveckling genom effektiva miljöhanteringsmetoder.  

IATF 16949  

Specifikt för fordonsindustrin, den här standarden fokuserar på kvalitet och kontinuerlig förbättring genom hela fordonsförsörjningskedjan. Den syftar till att säkerställa enhetliga kvalitetsstandarder i fordonskomponenttillverkning.  

ISO/IEC 17025  

När det kommer till att tillverka till laboratorier är det ISO/IEC 17025 som gäller, den fastställer kompetenskrav för provning och kalibrering. Den säkerställer att laboratorier utför noggranna tester med kalibrerad utrustning och pålitlig metodik.  

AS 9100:2016  

Denna standard är specifik för flyg- och rymdindustrin. Den bygger på ISO 9001 och fokuserar på kraven för kvalitet, säkerhet och efterlevnad inom flyg- och rymdsektorn.  

ISO 13485:2016   

För medicintekniska produkter är det denna standard som gäller. Den fastställer kvalitetskrav för design, tillverkning och distribution av medicintekniska produkter och säkerställer att produkterna uppfyller medicinska och regelmässiga krav. 

pictogram thonab forging

Kontaktperson på Thonab

Anthon Thonestad
anthon.thonestad@thonab.se
Tel. 08-645 26 70

Kontakta oss

5 + 2 =