Single Point Contact – Genvägen till nya leverantörer

Idag är lågkostnadsländer högintressant för dig som köper in komponenter till industrin. Totalkostnaden, närheten och fördelarna med EU väger allt tyngre. Med Thonab Sourcing Group slipper du leta leverantörer, utan får en kontakt till en hel grupp av tillverkare. Du får full transparens, garanterad kvalitet och leverans. Dessutom säkerställer du dina krav på hållbarhet och socialt ansvar.

Förstärk inköpsavdelningen
Ständiga krav på ökad effektivisering gör inköpen allt viktigare och precis som du, är vi inköpare och fungerar som en förlängning av din inköpsfunktion. Du får en kontaktperson till en grupp av tillverkare och med vår hjälp säkerställer du rätt pris, kvalitet och leverans. Du slipper tidsödande arbete med att leta leverantörer och undviker risker som kan slå tillbaka på ditt företag.

Full transparens
Idén med konceptet Single Point Contact är att förenkla din vardag och underlätta viktiga beslut. Därför har du full transparens i allt vi gör och vi hjälper dig fokusera på totalkostnaden. Vi säkerställer även kostnadseffektiva transporter, garanterar produktkvalitet och leveranser i tid. Öppenhet och snabba besked är viktiga och vi ser gärna att du besöker företagen i gruppen.

Hög teknisk kompetens

Våra tillverkare finns i Ungern, Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Tjeckien och även Asien för större serier. Specialister inom områden som skärande bearbetning (svarv och fräs) i alla material, plåtbearbetning, gjutning, smide samt detaljer tillverkade i plast. När ditt företag vill utveckla nya produkter får du tillgång till vår gemensamma kompetens.

Hållbarhet och CSR
Vi utgår ifrån att ditt företag ställer höga krav på era leverantörer avseende hållbarhetsarbete och socialt ansvar. Fördelen med leverantörer inom EU är att grundläggande förhållanden regleras i lagstiftning och merparten av våra tillverkare är ISO-certifierade och öppna för dina krav.

2 + 2 =