steel milling machine 2021 10 14 20 55 16 utc scaled e1697447854767

Fräsning

Fräsning är en sofistikerad bearbetningsmetod där ett roterande skärande verktyg används för att forma och precisionsskära material till önskade former och dimensioner. Processen liknar svarvning, men i stället för att rotera arbetsstycket, roterar verktyget. Vi på Thonab är specialiserade på att erbjuda fräsningslösningar av hög kvalitet. 

Single Point Contact 

Vi inser att lågkostnadsländer är attraktiva för många inköpare, men vi tror att närhet och fördelarna med EU blir allt viktigare. Därför erbjuder vi en enkel lösning: istället för att söka efter leverantörer ger vi dig tillgång till en hel grupp av tillverkare via en enda kontakt. Det innebär full transparens, garanterad kvalitet och leverans i tid, samtidigt som du kan vara säker på att dina krav på hållbarhet och socialt ansvar uppfylls. 

I en tid där effektivisering är nyckeln till framgång, är inköp en central del av verksamheten. Precis som er fungerar vi som inköpare och en förlängning av din inköpsfunktion. Du får en personlig kontaktperson till vår grupp av tillverkare, och tillsammans säkerställer vi rätt pris, kvalitet och leverans. Du slipper den tidskrävande uppgiften att hitta leverantörer och minskar risken för att negativa händelser påverkar ditt företag. 

Vi har som grundtanke att erbjuda öppenhet i allt vi gör. Vi hjälper dig att fokusera på totalkostnaden och ser till att transporterna är kostnadseffektiva, produktkvaliteten är hög och leveranserna är punktliga. Vi uppskattar snabb kommunikation och öppna besked, och vi välkomnar besök på våra samarbetspartners för att få en närmare inblick i vår verksamhet. 

Med våra tillverkare i olika delar av världen, inklusive Ungern, Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Asien för större serier, har vi en bred teknisk kompetens. Våra specialister är skickliga inom skärande bearbetning, plåtbearbetning, gjutning, smide och plastdetaljer. När ditt företag strävar efter att utveckla nya produkter kan du dra nytta av vår gemensamma tekniska expertis. 

Vi förstår vikten av hållbarhet och socialt ansvar. Med våra leverantörer inom EU är grundläggande förhållanden reglerade i lagstiftningen, och de flesta av våra tillverkare är ISO-certifierade och öppna för att uppfylla dina krav på dessa områden. Med Thonab väljer du inte bara pålitliga leverantörer inom EU, utan också en partner som delar dina värderingar om hållbarhet och ansvarstagande. 

 

Eftersom våra leverantörer är väl utrustade kan vi även erbjuda ytbehandling på dem svarvade komponenterna eller slutprodukterna. Eftersom vi har ett brett nätverk av leverantörer kan vi erbjuda det mesta inom ytbehandling, men några exempel på ytbehandling som vi kan erbjuda är: 

 

  • Härdning 
  • Förzinkning 
  • Målning 
  • Blästring 

Certifiering 

Certifieringar som våra leverantörer är: 

ISO 9001  

Denna standard fokuserar på kvalitetsledningssystem. Den fastställer riktlinjer för att etablera och upprätthålla processer som säkerställer hög kvalitet i produkter och tjänster, samt kontinuerlig förbättring av kundnöjdhet. 

ISO 14001  

ISO 14001 standarden handlar om miljöledningssystem. Den ställer krav på att organisationer ska hantera sina miljöaspekter, minska sin påverkan på miljön och eftersträva hållbar utveckling genom effektiva miljöhanteringsmetoder. 

IATF 16949 

Specifikt för fordonsindustrin, den här standarden fokuserar på kvalitet och kontinuerlig förbättring genom hela fordonsförsörjningskedjan. Den syftar till att säkerställa enhetliga kvalitetsstandarder i fordonskomponenttillverkning. 

ISO/IEC 17025 

När det kommer till att tillverka till laboratorier är det ISO/IEC 17025 som gäller, den fastställer kompetenskrav för provning och kalibrering. Den säkerställer att laboratorier utför noggranna tester med kalibrerad utrustning och pålitlig metodik. 

AS 9100:2016 

Denna standard är specifik för flyg- och rymdindustrin. Den bygger på ISO 9001 och fokuserar på kraven för kvalitet, säkerhet och efterlevnad inom flyg- och rymdsektorn. 

ISO 13485:2016  

För medicintekniska produkter är det denna standard som gäller. Den fastställer kvalitetskrav för design, tillverkning och distribution av medicintekniska produkter och säkerställer att produkterna uppfyller medicinska och regelmässiga krav. 

 

pictogram thonab.turning

Kontaktperson på Thonab

Anthon Thonestad
anthon.thonestad@thonab.se
Tel. 08-645 26 70

Kontakta oss

4 + 7 =