Smält metall hälls i en form

Pressgjutning

Thonab levererar högkvalitativ pressgjutning genom ett pålitligt nätverk av leverantörer. Pressgjutning är en teknik som används för att framställa komplexa och precist formade metallkomponenter. Processen innebär att metall smälts och sedan injiceras under högt tryck in i en form för att skapa detaljerade komponenter. Denna metod erbjuder hög precision och starka mekaniska egenskaper. Thonab strävar efter att tillhandahålla skräddarsydda lösningar och högkvalitativa pressgjutna komponenter som uppfyller specifika krav och behov inom olika branscher och applikationer. 

Vi hjälper er under hela processen  

Vår ambition är att underlätta för våra kunder i form av att endast behöva vara i kontakt med en aktör när det kommer till produktion av önskade detaljer. Därför har vi på Thonab skapat konceptet Single Point Contact, som innebär att ni presenterar era behov, så sköter vi resten. 

Vad är pressgjutning och hur fungerar gjutmetoden? 

Pressgjutning är en gjutmetod för att framställa metallkomponenter genom att använda högt tryck för att injicera smält metall i en form. Det är en process som används för att skapa detaljerade och precist formade komponenter av metall, såsom aluminium, zinklegeringar eller magnesium. 

Så här fungerar pressgjutningsprocessen: 

Smältning av metall: Först smälts metallen till flytande form i en ugn vid höga temperaturer. 

Formning: Den smälta metallen hälls in i en form, vanligtvis tillverkad av stål, som är utformad enligt den önskade komponenten. Formen är två delar som sluter tätt kring varandra. 

Injektion av metallen under högt tryck: Metallen injiceras under extremt högt tryck i formen, vanligtvis med hjälp av en kolv eller en hydraulisk press. Detta tryck tvingar metallen att fylla alla detaljer i formen och skapa den önskade formen. 

Kylning och stelning: Efter att metallen har fyllt formen kyls den för att stelna och anta den exakta formen på formen. 

Öppning av formen: Efter att metallen har stelnat öppnas formen och den färdiga detaljen avlägsnas.  

Pressgjutning är populärt för att det tillåter tillverkning av komplexa delar med hög precision, fin finish och starka mekaniska egenskaper. Denna teknik används inom olika branscher, särskilt inom fordonsindustrin, för att producera motorblock, komponenter till elektronik och andra delar som kräver precision och hållfasthet. 

Certifiering   

Certifieringar som våra leverantörer har:   

ISO 9001    

Denna standard fokuserar på kvalitetsledningssystem. Den fastställer riktlinjer för att etablera och upprätthålla processer som säkerställer hög kvalitet i produkter och tjänster, samt kontinuerlig förbättring av kundnöjdhet.   

ISO 14001    

ISO 14001 standarden handlar om miljöledningssystem. Den ställer krav på att organisationer ska hantera sina miljöaspekter, minska sin påverkan på miljön och eftersträva hållbar utveckling genom effektiva miljöhanteringsmetoder.   

IATF 16949   

Specifikt för fordonsindustrin, den här standarden fokuserar på kvalitet och kontinuerlig förbättring genom hela fordonsförsörjningskedjan. Den syftar till att säkerställa enhetliga kvalitetsstandarder i fordonskomponenttillverkning.   

ISO/IEC 17025   

När det kommer till att tillverka till laboratorier är det ISO/IEC 17025 som gäller, den fastställer kompetenskrav för provning och kalibrering. Den säkerställer att laboratorier utför noggranna tester med kalibrerad utrustning och pålitlig metodik.   

AS 9100:2016   

Denna standard är specifik för flyg- och rymdindustrin. Den bygger på ISO 9001 och fokuserar på kraven för kvalitet, säkerhet och efterlevnad inom flyg- och rymdsektorn.   

ISO 13485:2016    

För medicintekniska produkter är det denna standard som gäller. Den fastställer kvalitetskrav för design, tillverkning och distribution av medicintekniska produkter och säkerställer att produkterna uppfyller medicinska och regelmässiga krav. 

pictogram thonab forging

Kontaktperson på Thonab

Anthon Thonestad
anthon.thonestad@thonab.se
Tel. 08-645 26 70

Kontakta oss

9 + 7 =