Närbild på plåt som bockas

Målning

Thonab erbjuder högkvalitativ målning genom sitt pålitliga nätverk av leverantörer. Målning är en ytbehandlingsmetod som används för att täcka metallplåtytor med färg för att förbättra utseendet, öka hållbarheten och skydda mot korrosion.

Målning med Thonab:

– Precision och estetik: Vi strävar efter att utföra målning med hög precision och noggrannhet för att säkerställa en jämn och estetiskt tilltalande ytfinish som uppfyller kundens krav och designspecifikationer.

– Materialanpassning: Oavsett om det är konventionell färg, pulverlack eller andra specialbeläggningar har vi kapacitet att applicera olika målningsmaterial på metalliska ytor med hög kvalitet och hållbarhet.

– Flexibilitet i applikation: Från små detaljer till stora strukturer kan Thonab anpassa sig till olika storlekar och former och tillhandahålla målningstjänster för en mängd olika produkter och komponenter.

– Teknologisk kompetens: Vårt nätverk av leverantörer omfattar erfarna målare och moderna målningsutrustningar, vilket möjliggör användning av olika målningstekniker och metoder för att uppnå önskade resultat.

Med fokus på kvalitet, precision och hållbarhet strävar Thonab efter att vara din pålitliga partner för målningstjänster, oavsett om det handlar om att ge nytt liv åt befintliga produkter eller skydda nyproducerade komponenter mot yttre påverkan.

Vad är målning?

Målning är en ytbehandlingsmetod där en yta av metallplåten täcks med färg eller beläggning för att förbättra dess utseende, öka dess motståndskraft mot korrosion och skydda den från yttre påverkan. Processen innefattar applicering av färg eller beläggning med hjälp av olika tekniker som sprayning, pensling eller doppning, beroende på material, ytor och önskade resultat. Målning används inom en rad olika industrier och tillämpningar, inklusive fordonsindustrin, byggbranschen, tillverkningssektorn och mycket mer.

Certifiering 

Certifieringar som våra leverantörer är: 

ISO 9001  

Denna standard fokuserar på kvalitetsledningssystem. Den fastställer riktlinjer för att etablera och upprätthålla processer som säkerställer hög kvalitet i produkter och tjänster, samt kontinuerlig förbättring av kundnöjdhet. 

ISO 14001  

ISO 14001 standarden handlar om miljöledningssystem. Den ställer krav på att organisationer ska hantera sina miljöaspekter, minska sin påverkan på miljön och eftersträva hållbar utveckling genom effektiva miljöhanteringsmetoder. 

IATF 16949 

Specifikt för fordonsindustrin, den här standarden fokuserar på kvalitet och kontinuerlig förbättring genom hela fordonsförsörjningskedjan. Den syftar till att säkerställa enhetliga kvalitetsstandarder i fordonskomponenttillverkning. 

ISO/IEC 17025 

När det kommer till att tillverka till laboratorier är det ISO/IEC 17025 som gäller, den fastställer kompetenskrav för provning och kalibrering. Den säkerställer att laboratorier utför noggranna tester med kalibrerad utrustning och pålitlig metodik. 

AS 9100:2016 

Denna standard är specifik för flyg- och rymdindustrin. Den bygger på ISO 9001 och fokuserar på kraven för kvalitet, säkerhet och efterlevnad inom flyg- och rymdsektorn. 

ISO 13485:2016  

För medicintekniska produkter är det denna standard som gäller. Den fastställer kvalitetskrav för design, tillverkning och distribution av medicintekniska produkter och säkerställer att produkterna uppfyller medicinska och regelmässiga krav. 

 

pictogram thonab.milling

Kontaktperson på Thonab

Anthon Thonestad
anthon.thonestad@thonab.se
Tel. 08-645 26 70

Kontakta oss

8 + 13 =