Smält metall hälls i en form

Hot forging

Thonab erbjuder högkvalitativ hot forging genom sitt pålitliga nätverk av leverantörer. Hot forging är en smidesmetod där metallen upphettas till höga temperaturer och sedan pressas eller hamras till önskad form. Denna process ger extra styrka åt metallen genom att omstrukturera dess kristallina struktur och eliminera inre defekter.

Hot Forging med Thonab

– Styrka och hållbarhet: Vi strävar efter att utföra hot forging med hög precision för att säkerställa att de smidda komponenterna uppnår önskad styrka och hållbarhet. Genom att använda rätt temperatur och tryck kan vi skapa detaljer med optimala mekaniska egenskaper.

– Materialanpassning: Oavsett om det är kolstål, rostfritt stål, aluminium eller andra legeringar har vi kapacitet att smida olika metaller och uppfylla kundens specifika materialkrav och toleranser.

– Flexibilitet i storlek: Från små precisionsdetaljer till stora komponenter kan Thonab anpassa sig till olika storlekar och former och tillverka smidda produkter för en mängd olika tillämpningar och branscher.

– Teknologisk kompetens: Vårt nätverk av leverantörer omfattar erfarna smeder och moderna smidesutrustningar, vilket möjliggör användning av olika smidesmetoder och tekniker för att uppnå önskade resultat.

Med fokus på kvalitet, precision och hållbarhet strävar Thonab efter att vara din pålitliga partner för hot forging-tjänster, oavsett om det handlar om tillverkning av komponenter för fordonsindustrin, verktygsproduktion eller andra tillämpningar.

Vad är hot forging?

Hot forging är en smidesmetod där metallen upphettas till höga temperaturer, vanligtvis över dess rekristallisationstemperatur, och sedan formas genom att pressas eller hamras till önskad form. Den höga temperaturen gör metallen mer formbar och minskar risken för sprickbildning och brott under formningsprocessen. Hot forging används för att skapa komponenter med hög styrka och hållbarhet, vilket gör det till en vanlig metod inom tillverkningsindustrin för tillverkning av kritiska detaljer och komponenter.

Certifiering   

Certifieringar som våra leverantörer har:   

ISO 9001    

Denna standard fokuserar på kvalitetsledningssystem. Den fastställer riktlinjer för att etablera och upprätthålla processer som säkerställer hög kvalitet i produkter och tjänster, samt kontinuerlig förbättring av kundnöjdhet.   

ISO 14001    

ISO 14001 standarden handlar om miljöledningssystem. Den ställer krav på att organisationer ska hantera sina miljöaspekter, minska sin påverkan på miljön och eftersträva hållbar utveckling genom effektiva miljöhanteringsmetoder.   

IATF 16949   

Specifikt för fordonsindustrin, den här standarden fokuserar på kvalitet och kontinuerlig förbättring genom hela fordonsförsörjningskedjan. Den syftar till att säkerställa enhetliga kvalitetsstandarder i fordonskomponenttillverkning.   

ISO/IEC 17025   

När det kommer till att tillverka till laboratorier är det ISO/IEC 17025 som gäller, den fastställer kompetenskrav för provning och kalibrering. Den säkerställer att laboratorier utför noggranna tester med kalibrerad utrustning och pålitlig metodik.   

AS 9100:2016   

Denna standard är specifik för flyg- och rymdindustrin. Den bygger på ISO 9001 och fokuserar på kraven för kvalitet, säkerhet och efterlevnad inom flyg- och rymdsektorn.   

ISO 13485:2016    

För medicintekniska produkter är det denna standard som gäller. Den fastställer kvalitetskrav för design, tillverkning och distribution av medicintekniska produkter och säkerställer att produkterna uppfyller medicinska och regelmässiga krav. 

pictogram thonab forging

Kontaktperson på Thonab

Anthon Thonestad
anthon.thonestad@thonab.se
Tel. 08-645 26 70

Kontakta oss

10 + 4 =