Smält metall hälls i en form

Vaxgjutning

Thonab erbjuder högkvalitativ vaxgjutning genom sitt nätverk av erfarna leverantörer. Vaxgjutning är en pålitlig metod för att tillverka komplexa och detaljerade komponenter. Processen inbegriper skapandet av en vaxmodell som fungerar som mönster, där smält metall hälls över eller runt vaxmodellen och stelnar till den önskade formen. Denna metod är kostnadseffektiv och ger stor designflexibilitet. Thonab strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar och högkvalitativa vaxgjutna komponenter som uppfyller specifika kunders krav och behov inom olika industrier och tillämpningar.

Vi hjälper er under hela processen 

Vår ambition är att underlätta för våra kunder i form av att endast behöva vara i kontakt med en aktör när det kommer till produktion av önskade detaljer. Därför har vi på Thonab skapat konceptet Single Point Contact, som innebär att ni presenterar era behov, så sköter vi resten. 

Vad är vaxgjutning och hur fungerar gjutmetoden? 

Vaxgjutning är en avancerad gjutmetod som används för att skapa detaljerade och högprecisionskomponenter. Processen innefattar flera steg:

Skapande av vaxmodell

En exakt vaxmodell av den önskade komponenten skapas. Denna modell kan antingen formas manuellt eller med hjälp av avancerade digitala tekniker som 3D-utskrift.

Skapande av vaxform

Vaxmodellen placeras i en form, och en keramisk massa appliceras över den, vilket skapar en vaxform. Denna form innehåller också ett system av kanaler för att möjliggöra tillförsel och avrinning av metall.

Avvaxning

Formen värms upp för att smälta och avlägsna vaxet, vilket lämnar en tom form av den önskade komponenten.

Gjutning

Den tomma vaxformen används som en form för att hälla in smält metall. Metallen tar formen av den ursprungliga vaxmodellen.

Stelning och avlägsnande

Efter att metallen stelnat, avlägsnas den keramiska formen. Det som återstår är den gjutna metallkomponenten, som kan ha mycket fina detaljer och ytkvalitet.

Vaxgjutning används främst när hög precision och detaljrikedom är avgörande. Det är vanligt inom områden som flygindustrin, medicinsk teknik och smyckestillverkning. Processen möjliggör tillverkning av komponenter med komplexa geometrier och fina detaljer som kan vara svåra att uppnå med andra gjutmetoder.

Certifiering  

Certifieringar som våra leverantörer är:  

ISO 9001   

Denna standard fokuserar på kvalitetsledningssystem. Den fastställer riktlinjer för att etablera och upprätthålla processer som säkerställer hög kvalitet i produkter och tjänster, samt kontinuerlig förbättring av kundnöjdhet.  

ISO 14001   

ISO 14001 standarden handlar om miljöledningssystem. Den ställer krav på att organisationer ska hantera sina miljöaspekter, minska sin påverkan på miljön och eftersträva hållbar utveckling genom effektiva miljöhanteringsmetoder.  

IATF 16949  

Specifikt för fordonsindustrin, den här standarden fokuserar på kvalitet och kontinuerlig förbättring genom hela fordonsförsörjningskedjan. Den syftar till att säkerställa enhetliga kvalitetsstandarder i fordonskomponenttillverkning.  

ISO/IEC 17025  

När det kommer till att tillverka till laboratorier är det ISO/IEC 17025 som gäller, den fastställer kompetenskrav för provning och kalibrering. Den säkerställer att laboratorier utför noggranna tester med kalibrerad utrustning och pålitlig metodik.  

AS 9100:2016  

Denna standard är specifik för flyg- och rymdindustrin. Den bygger på ISO 9001 och fokuserar på kraven för kvalitet, säkerhet och efterlevnad inom flyg- och rymdsektorn.  

ISO 13485:2016   

För medicintekniska produkter är det denna standard som gäller. Den fastställer kvalitetskrav för design, tillverkning och distribution av medicintekniska produkter och säkerställer att produkterna uppfyller medicinska och regelmässiga krav. 

pictogram thonab forging

Kontaktperson på Thonab

Anthon Thonestad
anthon.thonestad@thonab.se
Tel. 08-645 26 70

Kontakta oss

8 + 5 =