Smält metall hälls i en form

Rapid casting

Vi erbjuder rapid casting genom vårt nätverk av leverantörer. Rapid casting är en kostnadseffektiv gjutningsteknik för massproduktion av metallkomponenter med hög precision. Vi strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar och högkvalitativa produkter med hjälp av rapid casting som uppfyller specifika krav inom en rad olika branscher. 

Förenklad process  

Vårt engagemang är att underlätta för våra kunder genom att agera som den enda kontaktpunkten vid produktion av önskade detaljer. Med vårt koncept Single Point Contact presenterar ni era behov, och vi tar hand om resten. 

Vad är rapid casting och hur fungerar gjutmetoden? 

Rapid casting är en gjutmetod som används för att snabbt producera metallkomponenter med hög precision. Den använder sig av digitala teknologier som 3D-utskrift för att skapa gjutformar, vilket minskar handläggningstiden och ger möjlighet att effektivt producera komplexa och detaljerade delar. 

Digital modellering: En digital modell av den önskade komponenten skapas i CAD. 

3D-utskrift av gjutform: Gjutformen skapas genom att använda 3D-utskriftstekniken. Denna form är baserad på den digitala modellen och möjliggör skapandet av detaljerade och komplexa geometrier. 

Smältning av metall: Metallen smälts till flytande form i en ugn vid höga temperaturer. 

Injektion av metallen i formen: Den smälta metallen injiceras under högt tryck i den 3D-utskrivna gjutformen. Trycket säkerställer att metallen fyller alla detaljer och skapar den önskade formen. 

Kylning & stelning: Efter att metallen har fyllt formen kyls den för att stelna och anta formen av gjutformen. 

Avlägsnande av färdig komponent: Efter att metallen har stelnat och antagit formen av gjutformen öppnas formen, och den färdiga komponenten avlägsnas. 

Fördelar med rapid casting 

Kostnadseffektivt för produktion 

Minskad handläggningstid 

Representativa prototyper 

Lättare att göra mönster 

Flexibilitet 

Vi strävar efter att maximera fördelarna med rapid casting för att möta dina krav, både kostnadseffektivt, för att leverera snabbt med hög precision. Kontakta oss idag för att få en skräddarsydd lösning för din verksamhet.  

Certifiering   

Certifieringar som våra leverantörer har:   

ISO 9001    

Denna standard fokuserar på kvalitetsledningssystem. Den fastställer riktlinjer för att etablera och upprätthålla processer som säkerställer hög kvalitet i produkter och tjänster, samt kontinuerlig förbättring av kundnöjdhet.   

ISO 14001    

ISO 14001 standarden handlar om miljöledningssystem. Den ställer krav på att organisationer ska hantera sina miljöaspekter, minska sin påverkan på miljön och eftersträva hållbar utveckling genom effektiva miljöhanteringsmetoder.   

IATF 16949   

Specifikt för fordonsindustrin, den här standarden fokuserar på kvalitet och kontinuerlig förbättring genom hela fordonsförsörjningskedjan. Den syftar till att säkerställa enhetliga kvalitetsstandarder i fordonskomponenttillverkning.   

ISO/IEC 17025   

När det kommer till att tillverka till laboratorier är det ISO/IEC 17025 som gäller, den fastställer kompetenskrav för provning och kalibrering. Den säkerställer att laboratorier utför noggranna tester med kalibrerad utrustning och pålitlig metodik.   

AS 9100:2016   

Denna standard är specifik för flyg- och rymdindustrin. Den bygger på ISO 9001 och fokuserar på kraven för kvalitet, säkerhet och efterlevnad inom flyg- och rymdsektorn.   

ISO 13485:2016    

För medicintekniska produkter är det denna standard som gäller. Den fastställer kvalitetskrav för design, tillverkning och distribution av medicintekniska produkter och säkerställer att produkterna uppfyller medicinska och regelmässiga krav. 

pictogram thonab forging

Kontaktperson på Thonab

Anthon Thonestad
anthon.thonestad@thonab.se
Tel. 08-645 26 70

Kontakta oss

11 + 10 =