Direkt till Östeuropa

Thonab Sourcing Group ger dig inom industrin en kontakt till flera lågkostnadstillverkare i främst Östeuropa och Asien. Vi stöttar din inköpsfunktion i tekniska frågor, upphandling och logistik, med full transparens.

Smart leveransprogram

Vi tillhandahåller en säker försörjning av komponenter för industriproduktion och servicemarknad. Oavsett om det handlar om större serier eller enstaka produkter får du rätt pris, kvalitet och leverans.

Optimerad logistik

Med tusentals artiklar på vårt centrallager i Stockholm och logistikhubbar hos våra större producenter, ökar kostnadseffektiviteten och tillgängligheten, samtidigt som transporternas miljöpåverkan reduceras.