Logistikhubbar i Ungern – lager i Stockholm

Idag produceras många av våra komponenter utanför Sveriges gränser. Med flera mycket kompetenta lågkostnadstillverkare i Bulgarien, Rumänien, Ungern, Slovakien och Tjeckien, har kraven på en utvecklad logistikfunktion ökat. Vårt centrallager i Stockholm och logistikhubbar hos våra större producenter ger oss ökad flexibilitet och kostnadsfördelar.

Just-in-time

Lean produktion bygger på verksamhetens system och processer. Här spelar försörjningen av maskindelar en mycket viktig roll och med Thonab får du just den integration som du efterfrågar. Flexibilitet över tid, transportsätt som både uppfyller dina punktlighets- och hållbarhetskrav, integration i beställnings- och lagersystem osv.

Samordnade transporter

Samordnade transporter är nyckeln till ökad kostnadseffektivitet. Att tillverka delar i ett land och sedan transportera de till ett annat för att där sätta samman produkten, kan ofta vara både billigare och effektivare än att tillverka den på en plats. Därför inrättar vi, vid behov och i samarbete med våra större leverantörer, logistikhubbar som koordinerar tillverkning i Östeuropa, transporter i regionen och till dig som slutkund.

Tusentals produkter på lager

I Västberga söder om Stockholm lagerhåller vi ett stort antal artiklar, allt från elektronik, maskin- och slitdelar, till kundspecifika mekaniska lösningar. Här kan du beställa enskilda artiklar och snabbt få distribution över hela Sverige och även internationellt.

Hållbarhet i praktiken

Vi arbetar kontinuerligt med att optimera våra inköpsflöden och transportsystem för att minimera totalkostnaden för dig som kund och samtidigt minska belastningen på miljön. Genom bättre planering och effektivare hantering av gods som vi skickar har vi minskat vår miljöpåverkan och vi uppfyller redan idag de flesta miljömål som ställs på marknaden.